Home
Vorige
Volgende
Over de restauratie
Over de film

Over de restauratie


In 2008 werd Twee Vrouwen door het Filmmuseum digitaal gerestaureerd in het kader van het grootschalige conserverings- en digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst. Het oude negatief werd gescand en beschadigingen en onvolkomenheden werden digitaal weggewerkt. In overleg met George Sluizer werd vervolgens een definitieve versie samengesteld. Deze nieuwe digitale versie diende als basis voor de dvd en de nieuwe vertoningskopie.

Voor de restauratie van Twee Vrouwen beschikte het Filmmuseum - anders dan gebruikelijk - niet over één, maar twee complete negatieven.

George Sluizer, die de gewoonte had zijn werk voortdurend te herzien, maakte in 1979 binnen enkele maanden twee versies van Twee Vrouwen. De negatieven verschillen van elkaar in lengte en in plaatsing van bepaalde scènes. Na overleg met de regisseur en analyse van het filmmateriaal werd besloten het tweede negatief als de definitieve versie te beschouwen. Enkele opnamen werden verwijderd, andere ingekort en de plot werd iets anders opgebouwd.

Om de kwaliteit van het originele materiaal te waarborgen en een nieuwe montage van het oude negatief te voorkomen, werd de film digitaal gerestaureerd en gemonteerd. Hierdoor werden resultaten verkregen die met fotochemische restauratie moeilijker te bereiken zijn: kabels, krassen en vlekken zijn digitaal ‘weggeveegd’ en het werd eenvoudiger de kleuren te corrigeren.
Negatief
Voor de restauratie
Na de restauratie